hikmətamiz

hikmətamiz
<ər. hikmət və fars. . . . amiz> Hikmətli, həkimanə, müdrikanə. Hikmətamiz, arifanə söhbətlərin; İlhamı var o ağ tüklü sinələrdə. S. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • hikmətamiz — ə. və f. hikmətli …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hikmətli — sif. Hikmətamiz, filosofanə, fəlsəfi fikirlərlə dolu; müdrik. Şəkillərin arasında ibrətverici və hikmətli şeirlər yazılmışdı. M. S. O.. «. . Vətənin yolunda ölən şəhidlər; Ölmür, qovuşurlar əbədiyyətə». Çox gözəl sözlərdir, hikmətli, kövrək. . B …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hikmət — is. <ər.> 1. Müdrik söz, dərin fikir, dərin məna, müdriklik, dərinlik. Onun sözlərində bir hikmət var. – Müdrik insanların hikmətlə dolu; Dərin söhbətinə minnətdaram mən. M. R.. // İbrətamiz, nəsihətli söz, kəlam. <Fərzəli:> Çobanın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fəlsəfi — sif. <yun.> 1. Fəlsəfəyə aid olan, fəlsəfə ilə əlaqədar olan (bax fəlsəfə 1 ci mənada). Fəlsəfi traktat. Fəlsəfi kateqoriyalar. Fəlsəfi fikir. 2. kit. Dərin bir ideyanı, dünyagörüşünü, konsepsiyanı ifadə edən; hikmətamiz, hikmətli. Fəlsəfi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəlam — is. <ər.> Söz. Söz kəlam bişirər ağız kürrədə; Dəyər öz başına – dəyənək olsa. . . M. Araz. // Hikmətamiz, nəsihətamiz söz (ifadə). Füzulinin kəlamı. Ataların kəlamı. – Müəllimin kəlamı; Al, saxla ehtiramı. M. Ə. S.. <Qoca:> Ellərə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ustadnamə — is. <fars.> Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatında çox vaxt qoşma, bəzən də divani şəklində olub, məzmunca hikmətamiz, nəsihətamiz, fəlsəfi məzmunda şeir növlərindən biri (bir ənənə olaraq aşıqlar dastana ustadnamə ilə başlayırlar). Elə ona… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nas — 1. is. <ər. «insan» söz. cəmi> klas. İnsanlar, xalq, camaat, el. <Şah:> İndi mən əfradinasdən bir mərdi fəqirəm – Abbas Məhəmməd oğlu. M. F. A.. Şeyx Sədi . . nəinki bir şirazlılara və yainki əhli əcəmə, bəlkə ümum nasa gözəl… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ata — is. 1. Övladı olan kişi; dədə. Doğma ata. Ögey ata. Bu uşaq lap atasına oxşayır. – Ata olmayan, ata qədrini bilməz. (Ata. sözü). 2. məc. Bir nəzəriyyənin, məsələnin və s. nin banisi; rəhbər, yolgöstərən. M. F. Axundzadə Azərbaycan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ibrətverici — bax ibrətamiz. Şəkillərin arasında ibrətverici və hikmətli şeirlər yazılmışdı. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”